Home /Wsparcie naukowe

  • statystyka i analiza danych do prac naukowych na potrzeby opracowań, grantów i publikacji

  • profesjonalna redakcja oraz korekta artykułów naukowych z zakresu medycyny

  • tłumaczenia tekstów naukowych (j. angielski)

Napisz do nas i dowiedz się więcej:

6 + 7 =

Lub od razu zadzwoń: