Home / Analizator nanocząsteczek / ZetaView® TWIN PMX-220

ZetaView® TWIN PMX-220

ANALIZATOR WIELKOŚCI NANOCZĄSTECZEK

ZetaView® TWIN PMX-220 – dwulaserowy analizator nanocząsteczek technologią NTA (Nanoparticle Tracking Analysis).

Technologia NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) polega na rejestrowaniu ruchów Browna każdej nanocząstki w roztworze. W oparciu o tą technologię możliwe jest określenie hydrodynamicznej średnicy i stężenia nanocząstek takich jak np. egzosomy, Dodatkowo istnieje możliwość określenia ładunku powierzchniowego cząstek (tzw. potencjał zeta), mierzonego podczas ruchu cząstek w polu elektrycznym.

ZetaView® TWIN PMX-220 to nowoczesne narzędzie do analizy: wielkości, stężenia, ruchliwości elektroforetycznej poszczególnych subpopulacji nanocząstek (np. egzosomy) w dwóch kanałach fluorescencji (dwa lasery).

Badania nad biologicznymi nanocząsteczkami (pęcherzykami pozakomórkowymi), np. egzosomami, wirusami lub cząsteczkami wirusopodobnymi stanowią szybko rosnący obszar analiz w dziedzinie nauk przyrodniczych. Szybki pomiar in vitro wielu parametrów fizycznych, takich jak: wielkość (średnica), stężenie, ładunek powierzchniowy i fluorescencyjna charakterystyka fenotypowa jest cechą flagowych produktów Particle Metrix ZetaView® tj. PMX-120 i TWIN PMX-220.

W analizatorze ZetaView® TWIN PMX-220 zastosowano przełomowe i jedyne dostępne na rynku rozwiązanie – wprowadzono dodatkowy drugi laser. Dzięki jego zastosowaniu możliwy jest jednoczasowy pomiar sygnału fluorescencyjnego dwóch różnych fluorochromów w badanej próbce. Stanowi to innowacyjny krok pod względem wygody i prędkości w badaniach fluorescencji koniugatów nanocząstek z przeciwciałami

Bardzo krótkie czasy pomiaru
Standaryzacja kalibracji
11 pozycji pomiarowych, opcjonalnie w połączeniu z krokami dozowania
Odzyskiwanie mierzonej próbki
Niskie zużycie środka do czyszczenia urządzenia (Low Bleach Technology)
W pełni automatyczne ogniskowanie optyki
Kwarcowy kanał przepływu komórek z łatwym czyszczeniem
Zaprogramowane SOPs (standard operating procedure) dla wykonywanych pomiarów
Zgodna z normami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Good Manufacturing Practice, GMP)
Kwalifikacje IQ / OQ / PQ
Dwa lasery (2 kanały fluorescencji)
Kanały laserowe/fluorescencyjne przełączane jednym kliknięciem myszy
 SOP dla różnych ustawień fluorescencji
405 nm i 488 nm
405 nm i 520 nm
405 nm i 640 nm
488 nm i 640 nm
520 nm i 640 nm

Napisz do nas i dowiedz się więcej:

14 + 3 =

Lub od razu zadzwoń: