Home / Analizator nanocząsteczek / Zeta View

ZetaView® PMX-120

ANALIZATOR WIELKOŚCI NANOCZĄSTECZEK

ZetaView® PMX-120 – jednolaserowy analizator nanocząsteczek przy użyciu technologi NTA (Nanoparticle Tracking Analysis).

Technologia NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) polega na rejestrowaniu ruchów Browna każdej nanocząstki w roztworze. W oparciu o tę technologię możliwe jest określenie hydrodynamicznej średnicy i stężenia nanocząstek takich jak np. egzosomy. Dodatkowo istnieje możliwość określenia ładunku powierzchniowego cząstek (tzw. potencjał zeta), mierzonego podczas ruchu cząstek w polu elektrycznym.

ZetaView® PMX-120 to nowoczesne narzędzie z jednym kanałem fluorescencji (jeden laser) służacym do analizy: wielkości, stężenia, ruchliwości elektroforetycznej poszczególnych subpopulacji nanocząstek.

Badania nad biologicznymi nanocząsteczkami (pęcherzykami pozakomórkowymi) np. egzosomami, wirusami lub cząsteczkami wirusopodobnymi stanowią szybko rosnący obszar analiz w dziedzinie nauk przyrodniczych. Szybki pomiar in vitro wielu parametrów fizycznych, takich jak: wielkość (średnica), stężenie, ładunek powierzchniowy i fluorescencyjna charakterystyka fenotypowa jest cechą flagowych produktów Particle Metrix ZetaView® tj. PMX-120 i TWIN PMX-220.

Bardzo krótkie czasy pomiaru
Standaryzacja kalibracji
11 pozycji pomiarowych, opcjonalnie w połączeniu z krokami dozowania
Odzyskiwanie mierzonej próbki
Niskie zużycie środka do czyszczenia urządzenia (Low Bleach Technology)
W pełni automatyczne ogniskowanie optyki
Kwarcowy kanał przepływu komórek z łatwym czyszczeniem
Zaprogramowane SOPs (standard operating procedure) dla wykonywanych pomiarów
Zgodna z normami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Good Manufacturing Practice, GMP)
Kwalifikacje IQ / OQ / PQ

Napisz do nas i dowiedz się więcej:

1 + 1 =

Lub od razu zadzwoń: